Primăria Comunei Iclod, județul ClujCONSTRUIRE CAPELA IN LOCALITATEA ICLOZEL, COMUNA ICLOD, JUDETUL CLUJ

Documente de atribuire pentru achizitia de lucrari: „ CONSTRUIRE CAPELA IN LOCALITATEA ICLOZEL, COMUNA ICLOD, JUDETUL CLUJ”

Data postarii: 25.03.2016

Data limita pentru depunerea ofertei: 30.03.2016, orele 14,00

  1. INVITATIA DE PARTICIPARE
  2. VALOAREA ESTIMATA – 236.255 lei fara T.V.A.
  3. P.T. + C.S.: partea scrisa, partea desenata
  4. LISTA DE CANTITATI 
  5. CAIETE DE SARCINI PENTRU OFERTANTI 
  6. FORMULARE:

- Formular de oferta 

- Formular informatii generale 

- Certificat de participare cu oferta independenta 

- Declaratie privind eligibilitatea 

- Declaratie privind neancadrarea in art. 69^1 

- Declaratie privind neancadrarea in art. 181 

- Declaratie privind protectia muncii 

- Model contract