Primăria Comunei Iclod, județul ClujSERVICII DIRIGENTIE DE SANTIER CONSTRUIRE CAPELA IN SAT ICLOZEL, COMUNA ICLOD, JUDETUL CLUJ

 

Documente de atribuire pentru achiziția de servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN SAT ICLOZEL, COMUNA ICLOD, JUDEȚUL CLUJ”

Cod CPV: 71520000 – 9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor(rev 2)

Data postării: 12.04.2016

Data limită pentru depunerea ofertelor: 18.04.2016, ora: 14:00

Dosarele se depun la registratura Primăriei comunei Iclod, nr. 440 A, județul Cluj

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

 

1.  INVITAȚIA DE PARTICIPARE

 

2.  VALOAREA ESTIMATĂ – 4.721 lei fara T.V.A.

 

3.  CAIET DE SARCINI

 

4.  CAIETE DE SARCINI PENTRU OFERTANȚI

 

5.  FORMULARE:

 

-  Formular de ofertă

-  Formular informații generale

-  Certificat de participare cu ofertă independentă

-  Declarație privind eligibilitatea

-  Declarație privind neîncadrarea în art. 69^1

-  Declarație privind neîncadrarea în art. 181

-  Model de contract