Primăria Comunei Iclod, județul ClujASFALTARE STRAZI IN LOCALITATEA LIVADA, COMUNA ICLOD, JUDETUL CLUJ

 

Documente de atribuire privind achiziția directă pentru lucrări de construcție, având ca obiect  “ASFALTARE STRĂZI IN LOCALITATEA LIVADA, COMUNA ICLOD, JUDEȚUL CLUJ

Cod CPV: 45233140 - 2 – Servicii de de drumuri (rev 2)

Data postării: 15.04.2016

Data limită pentru depunerea ofertelor: 22.04.2016, ora: 10:00

Dosarele se depun la registratura Primăriei comunei Iclod, nr. 440 A, județul Cluj

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

 

  1. INVITAȚIA DE PARTICIPARE 
  2. VALOAREA ESTIMATĂ – 436.733 lei fara T.V.A.
  3. FIȘA DE DATE
  4. LISTE DE CANTITATI
  5. PARTE SCRISA PROIECT TEHNIC
  6. PARTE DESENATA PROIECT TEHNIC
  7. MODEL CONTRACT
  8. FORMULARE