Primăria Comunei Iclod, județul ClujSERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU OBIECTIVUL CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA, IN LOCALITATEA ICLOD, COM. ICLOD

Denumire: Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul ,, CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA IN LOCALITATEA ICLOD, COMUNA ICLOD, JUDETUL CLUJ,,

Data postare: 25.02.2016

Pret estimat:  55.426 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Documente: Caiet de sarcini, model contract, formular 69^1

Cerinte: -  se va depune propunerea tehnica, propunerea financiara, formularul 69 ^1, modelul de contract insusit cu/fara obiectiuni si documentele pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime solicitate solicitate in caietul de sarcini.

Data si ora limita de depunere: 01.03.2016, orele 14:00

Ofertele se depun la registratura primariei din loc. Iclod, nr. 440 A sau prin fax la 0264 – 263074

Documente: Caiet de sarcini, model contract, formular 69^1