Primăria Comunei Iclod, județul ClujLUCRARI DE RENOVARE - ZUGRAVELI INTERIOARE CLADIRE CAMIN CULTURAL LIVADA, LOC. LIVADA, JUDETUL CLUJ

 

Documente de atribuire pentru achiziția de lucrări: „ LUCRĂRI DE RENOVARE – ZUGRĂVELI INTERIOARE CLĂDIRE CĂMIN CULTURAL LIVADA”, LOCALITATEA LIVADA, JUDETUL CLUJ”

Data postării: 24.03.2016

 

  1. INVITAȚIA DE PARTICIPARE
  2. VALOAREA ESTIMATĂ – 10.472  lei fara T.V.A.
  3. LISTA DE CANTITĂȚI
  4. CAIETE DE SARCINI PENTRU OFERTANȚI
  5. FORMULARE:

 

-  Formular de ofertă – detalii

-  Formular informații generale - detalii

-  Certificat de participare cu ofertă independentă – detalii

-  Declarație privind eligibilitatea – detalii

-  Declarație privind neancadrarea in art. 69^1 – detalii

-  Declarație privind neancadrarea in art. 181 – detalii

-  Declarație privind protecția muncii – detalii

-  Model de contract - detalii