Primăria Comunei Iclod, județul ClujP.U.D. CONSTRUIRE CASA FAMILIALA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI, LOC. LIVADA, COM. ICLOD, JUD. CLUJ

COMUNA  ICLOD - PRIMARIA

Data anuntului: 27.09.2022

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Initiator:  BOCOS EUGEN IOAN

Elaborator: S.C LINIE PUNCT S.R.L.

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII

asupra documentelor expuse/disponibile la sediul PRIMARIEI COMUNEI ICLOD, SERVICIUL URBANISM, LOC. ICLOD, STR. GARII, NR. 13

in perioada 27.09.2022-17.10.2022 intre orele: 8,30-16,00

PUBLICUL ESTE INVITAT SA PARTICIPE LA

- INFORMARE, CONSULTARE, DEZBATERE DOCUMENTATIE TEHNICA FAZA P.U.D. CONSTRUIRE CASA FAMILIALA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI, LOC. LIVADA, COM. ICLOD, JUD. CLUJ

sedinta de prezentare si dezbatere publica a propunerilor de plan urbanistic de detaliu v-a avea loc la sediul Primariei comunei Iclod, str. Garii, nr. 13, com. Iclod, jud. Cluj, in data de 18.10.2022, ora 10,00.

 

(metoda/scopul/data, ora/locul, durata)

Raspunsul la observatiile transmise va fi SEDIUL PRIMARIEI ICLOD- aflsare

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: SALAJANU CLAUDIU- resp. urbanism Primaria Iclod

CORINA MOLDOVAN- arhitect urbanist RUR, proiectant PUD

Adresa: Iclod, str. Garii, nr. 13, com. Iclod, jud. Cluj, telefon 0264 263394.