Primăria Comunei Iclod, județul ClujANUNT PUBLIC - acord mediu - SC TRF SORT SRL „Îmbunătăţirea calităţii terenului, curăţarea şi aducerea la cotă prin lucrări de amenajări funciare, inclusiv exploatarea / valorificarea nisipurilor şi pietrişurilor, în vederea exploatării agricole”

SC TRF SORT SRL, titular al proiectului - „Îmbunătăţirea calităţii terenului, curăţarea şi aducerea la cotă prin lucrări de amenajări funciare, inclusiv exploatarea / valorificarea nisipurilor şi pietrişurilor, în vederea exploatării agricole”- etapa intermediară exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor perimetrul Livezeni, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj în cadrul procedurii de evaluarea a impactului asupra mediului pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii terenului, curăţarea şi aducerea la cotă prin lucrări de amenajări funciare, inclusiv exploatarea / valorificarea nisipurilor şi pietrişurilor, în vederea exploatării agricole”- etapa intermediară exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor perimetrul Livezeni, propus a fi amplasat în comuna Iclod, sat Livada, extravilan, judeţul Cluj.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel 0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail maria. dobos@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail maria. dobos@apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la dala publicării anunţului pe pagina de internet a APM Cluj.