Primăria Comunei Iclod, județul Cluj

Anunt privind decizia etapei de incadrare Extindere retea de canalizare in localitatea Livada, comuna Iclod, judetul Cluj

ANUNT

 

 Comuna Iclod titular al proiectului Extindere retea de canalizare in localitatea Livada, comuna Iclod, judetul Cluj, anuta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere retea de canalizare in localitatea Livada, comuna Iclod, judetul Cluj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, in zilele de luni-vineri intre orele 9 -14 , precum si la urmatoarea adresa de internet http.//apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Cluj http://apmcj.anpm.ro.