Primăria Comunei Iclod, județul Cluj

Anunt privind decizia etapei de incadrare AFI TRUCKS SRL titular al proiectului „Construire service auto, împrejmuire proprietate, amenajări exterioare, extindere rețele, racorduri și branșamente utilități, operațiuni notariale”

AFI TRUCKS SRL titular al proiectului „Construire service auto, împrejmuire proprietate, amenajări exterioare, extindere rețele, racorduri și branșamente utilități, operațiuni notariale”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Construire service auto, împrejmuire proprietate, amenajări exterioare, extindere rețele, racorduri și branșamente utilități, operațiuni notariale”, propus a fi amplasat în Comuna Iclod, sat. Iclod, str. DN1C, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, în zilele de luni-joi între orele 9-14, vineri între orele 9-12 precum şi la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.