Primăria Comunei Iclod, județul ClujANUNT ETAPA DE INCADRARE APM CLUJ "CONSTRUIRE DRUMURI AGRICOLE IN COM ICLOD"

COMUNA ICLOD titular al proiectului „Construire drumuri agricole in comuna Iclod, judetul Cluj", anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat, propus a fi realizat in comuna Iclod, localitatile Iclod, Orman si Fundatura, judetul Cluj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, din Cluj-Napoca, str. Calea Dorobantilor,  nr. 99, cod 400609, tel. 0264 410722, fax 0264 410716, email office[@]apmcj.anpm.ro, in zilele de luni-vineri intre orele 0900-1400 precum si la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.