Primăria Comunei Iclod, județul ClujANUNT DE PARTICIPARE ACORDARE FINANTARI NERAMBURSABILE

                                            ANUNT    DE   PARTICIPARE 

                   Anunt  de  participare  pentru  acordarea  de  finantari  nerambursabile, de  fonduri  publice  alocate  de  la  bugetul  local, pentru  activitati  non  profit, de  interes  general, pentru  anul  2023.            

    Autoritatea  finantatoare – Primaria  com.  Iclod, jud. Cluj, cu  sediul  in  com.  Iclod  nr. 440  A, telefon  0264 263 370, face  cunoscuta  intentia  de  a  atribui  contracte  de  finantare  nerambursabila, pentru  anul  de  executie  financiara  2023

, in  baza  Legii  nr. 350/2005 si  Ordonanta nr. 82/2001 privind  regimul  finantarilor  nerambursbile  din  fonduri  publice  alocate  pentru  activitati  non  profit, de  interes  general.      

 Finantarile  nerambursabile  se  acorda  conform  bugetului  general  al  Primariei  com.  Iclod, pentru  anul  2023, aprobat  prin  HCL, sumele  fiind  defalcate  pe  domenii  de  activitate, astfel:

               -  proiecte  pentru  unitati  de  cult

               - proiecte  pentru  structuri  sportive

      - proiecte  pentru  organizatii  culturale

   Documentatiile  se  vor  depune  la  sediul  Primariei  Iclod, incepind  cu  data  de  29.03.2023,  iar  data  limita  pentru  depunerea  proiectelor  va  fi  28.04.2023.

                Informatii  privind  conditiile  de   finantare  si  procedura  de  selectie  se  pot  obtine  de  la  Primaria  Iclod – comp. Dezvoltare  Locala.

   Selectia  si  evaluarea  proiectelor  depuse  in  vederea  finantarii  se  va  face  de  comisia  de  evaluare, iar  lista  finala  a  beneficiarilor  urmind  a  fi  aprobata  prin  Hotarare  de  Consiliu  Local si  adusa  la  cunostiinta  publica.