Primăria Iclod, județul Cluj

ANUNȚ DE INTERES GENERAL - scenariul roșu!

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CLUJ a aprobat Hotărârea nr. 80, prin care s-a dispus că unitățile administrativ teritoriale de pe raza județului Cluj, unde rata de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depășit pragul de 3/1000 locuitori, vor lua toate măsurile pentru asigurarea rezilienței comunității și de diminuare a impactului tipului de risc, în scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2, stabilite prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj nr.52/15.10.2020-republicată.

Începând cu data de 06.11.2020, se aprobă trecerea de la scenariul de funcționare actual la scenariul de funcționare 3, pe o perioadă de 14 zile, pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar din comunele Buza, Frata, Iclod și Țaga, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din hotărâre.
• Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri pentru comunele Buza, Frata, Iclod și Țaga, au aplicabilitate pe o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Cluj, la expirarea termenului pentru care acestea au fost dispuse.

Atasat regăsiți cele două hotărâri sus menționate!

Multă sănătate!