Primăria Comunei Iclod, județul ClujH O T Ă R Â R E A NR. 81 Din 29 noiembrie 2023 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024