Primăria Comunei Iclod, județul ClujH O T Ă R Â R E A NR. 9 Din 25 ianuarie 2024 privind aprobarea scoaterii din inventar și casării unor bunuri degradate care aparțin domeniului public și privat al comunei Iclod, conform inventarului la data de 31 decembrie 2023