Primăria Comunei Iclod, județul ClujH O T Ă R Â R E A NR. 8 Din 25 ianuarie 2024 privind aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Iclod a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 55229 Iclod