Primăria Comunei Iclod, județul ClujH O T Ă R Â R E A NR. 7 Din 25 ianuarie 2024 privind aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul public sau privat al comunei Iclod a obiectivelor de investiții finalizate în anul 2023