Primăria Comunei Iclod, județul ClujH O T Ă R Â R E A NR. 6 din 25 ianuarie 2024 privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru anul 2024, conform O.G. nr. 80/2001