Primăria Comunei Iclod, județul ClujH O T Ă R Â R E A NR. 5 Din 25 ianuarie 2024 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru unitatea administrativ-teritorială Iclod