Primăria Comunei Iclod, județul ClujH O T Ă R Â R E A NR. 4 Din 25 ianuarie 2024 privind aprobarea bugetului unității administrativ-teritoriale Iclod pentru anul 2024