Primăria Comunei Iclod, județul ClujH O T Ă R Â R E A NR. 3 din 25 ianuarie 2024 privind alegerea președintelui de ședință