Primăria Comunei Iclod, județul ClujH O T Ă R Â R E A NR. 16 Din 6 februarie 2024 privind aprobarea prețului închirierii pajiștilor proprietate privată a comunei Iclod și a valorii cheltuielilor cu implementarea amenajamentului pastoral pentru anul 2024, conform Regulamentului pri