Primăria Comunei Iclod, județul ClujH O T Ă R Â R E A NR. 14 Din 25 ianuarie 2024 privind aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei Iclod a utilajului MINIEXCAVATOR KOMATSU PC16R-3HS