Primăria Comunei Iclod, județul ClujH O T Ă R Â R E A NR. 13 Din 25 ianuarie 2024 privind aprobarea punerii la dispoziție cu titlu gratuit a suprafeței de 2.400 mp teren identificat prin nr. cadastral 62256 Iclod, aflat în domeniul privat al comunei Iclod