Primăria Comunei Iclod, județul ClujH O T Ă R Â R E A NR. 12 Din 25 ianuarie 2024 privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară, în domeniul privat al comunei Iclod, a trei suprafețe de teren