Primăria Comunei Iclod, județul ClujH O T Ă R Â R E A NR. 11 Din 25 ianuarie 2024 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - PUD: ”Construire casă familială, împrejmuire și utilități, CF 53761 Iclod, satul Iclod nr. 349A”