Primăria Comunei Iclod, județul ClujH O T Ă R Â R E A NR. 10 Din 25 ianuarie 2024 privind actualizarea Organigramei și Statului de funcții