Primăria Comunei Iclod, județul ClujH O T Ă R Â R E A NR. 1 Din 5 ianuarie 2024 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al anului 2023, secțiunea de dezvoltare, din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022