Primăria Comunei Iclod, județul ClujHotărârile Autorității Deliberative (2024)


Data Nr. Înrg. Denumire Inițiator
23/02/2024 23 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: ”Amenajare vestiare vechi Baza Sportivă Iclod Arena, comuna Iclod, județul Cluj”
22/02/2024 22 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: ”Pietruire str. Câmpului din localitatea Fundătura, str. Pajiștei și str. Dorului din localitatea Orman, comuna Iclod, județul Cluj”
22/02/2024 21 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la data de 31 decembrie 2023
22/02/2024 20 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii bugetului unitatii administrativ-teritoriale pentru anul 2024
22/02/2024 19 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Iclod pentru anul 2023
22/02/2024 18 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Iclod, județul Cluj și a Regulamentului privind modalitatea de decontare a acestora
22/02/2024 17 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea unei oferte de donație
06/02/2024 16 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prețului închirierii pajiștilor proprietate privată a comunei Iclod și a valorii cheltuielilor cu implementarea amenajamentului pastoral pentru anul 2024, conform Regulamentului privind închirierea pajiștilor proprietate privată a comunei Iclod
22/01/2024 15 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de parteneriat între Primăria Iclod și Biblioteca Județeană ”Octavian Goga” Cluj, în vederea depunerii proiectului “ClujDigitalHub@BibliotecaTa” finanțat prin PNRR, în cadrul apelului de proiecte ”Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”, Apelul nr. 2
22/01/2024 14 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei Iclod a utilajului MINIEXCAVATOR KOMATSU PC16R-3HS provenit ca rezultat al implementării proiectului:”Achiziția unui utilaj nou cu accesorii destinat mecanizării unor lucrări speciale din activitatea de gospodărire comunală a U.A.T. Iclod, județul Cluj”
22/01/2024 13 privind aprobarea punerii la dispoziție cu titlu gratuit a suprafeței de 2.400 mp teren identificat prin nr. cadastral 62256 Iclod, aflat în domeniul privat al comunei Iclod, către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
22/01/2024 12 Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară, în domeniul privat al comunei Iclod, a trei suprafețe de teren cu nr. cadastrale 62255, 62256 și 62257 UAT Iclod rezultate în urma dezmembrării Cărții Funciare nr. 56325 UAT Iclod
22/01/2024 11 PROIECT DE HOTĂRÂRE Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - PUD: ”Construire casă familială, împrejmuire și utilități, CF 53761 Iclod, satul Iclod nr. 349A”
22/01/2024 10 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Iclod
22/01/2024 9 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din inventar și casării unor bunuri degradate care aparțin domeniului public și privat al comunei Iclod, conform inventarului la data de 31 decembrie 2023
22/01/2024 8 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Iclod a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 55229 Iclod
22/01/2024 7 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul public sau privat al comunei Iclod a obiectivelor de investiții finalizate în anul 2023
22/01/2024 6 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru anul 2024, conform O.G. nr. 80/2001 PRIMAR
22/01/2024 5 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru unitatea administrativ-teritorială Iclod
22/01/2024 4 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului unității administrativ-teritoriale Iclod pentru anul 2024
22/01/2024 3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință
04/01/2024 2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei unităților de învățământ care vor funcționa în unitatea administrativ-teritorială în anul școlar 2024-2025
04/01/2024 1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al anului 2023, secțiunea de dezvoltare, din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022
Data Nr. Înrg. Denumire Caracter
06/02/2024 16 aprobarea prețului închirierii pajiștilor proprietate privată a comunei Iclod și a valorii cheltuielilor cu implementarea amenajamentului pastoral pentru anul 2024, conform Regulamentului privind închirierea pajiștilor proprietate privată a comunei Iclod normativ
25/01/2024 15 aprobarea acordului de parteneriat între Primăria Iclod și Biblioteca Județeană ”Octavian Goga” Cluj, în vederea depunerii proiectului “ClujDigitalHub@BibliotecaTa” finanțat prin PNRR, în cadrul apelului de proiecte ”Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”, Apelul nr. 2 normativ
25/01/2024 14 aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei Iclod a utilajului MINIEXCAVATOR KOMATSU PC16R-3HS provenit ca rezultat al implementării proiectului:”Achiziția unui utilaj nou cu accesorii destinat mecanizării unor lucrări speciale din activitatea de gospodărire comunală a U.A.T. Iclod, județul Cluj” normativ
25/01/2024 13 aprobarea punerii la dispoziție cu titlu gratuit a suprafeței de 2.400 mp teren identificat prin nr. cadastral 62256 Iclod, aflat în domeniul privat al comunei Iclod, către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, în vederea amplasării unui Punct de Lansare a rachetelor antigrindină normativ
25/01/2024 12 aprobarea înscrierii în Cartea Funciară, în domeniul privat al comunei Iclod, a trei suprafețe de teren cu nr. cadastrale 62255, 62256 și 62257 UAT Iclod rezultate în urma dezmembrării Cărții Funciare nr. 56325 UAT Iclod normativ
25/01/2024 11 aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - PUD: ”Construire casă familială, împrejmuire și utilități, CF 53761 Iclod, satul Iclod nr. 349A” individual
25/01/2024 9 aprobarea scoaterii din inventar și casării unor bunuri degradate care aparțin domeniului public și privat al comunei Iclod, conform inventarului la data de 31 decembrie 2023 normativ
25/01/2024 10 privind actualizarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Iclod normativ
25/01/2024 8 Aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Iclod a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 55229 Iclod normativ
25/01/2024 7 Aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul public sau privat al comunei Iclod a obiectivelor de investiții finalizate în anul 2023 normativ
25/01/2024 6 Stabilirea normativelor de cheltuieli pentru anul 2024, conform O.G. nr. 80/2001 normativ
25/01/2024 5 Aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru unitatea administrativ-teritorială Iclod normativ
25/01/2024 4 Aprobarea bugetului unității administrativ-teritoriale Iclod pentru anul 2024 normativ
25/01/2024 3 Alegerea președintelui de ședință individual
05/01/2024 2 Aprobarea rețelei unităților de învățământ care vor funcționa în unitatea administrativ-teritorială în anul școlar 2024-2025 normativ
05/01/2024 1 Aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al anului 2023, secțiunea de dezvoltare, din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022 normativ