Primăria Comunei Iclod, județul ClujPROIECTE INVESTITIONALE

PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE:
  Programele si proiectele de dezvoltare

 • Dezvoltarea comunitatii
  • Informare privind protectia mediului
  • Program pentru prevenirea epidemiilor
  • Genererea interesului, atentiei pentru problemele comunitatii
 • Dezvoltare institutionala 
  • Imbunatatirea dialogului intre institutiile publice si populatie
  • Sistemul de sprijinire a specialistilor in vederea specializarii
  • Dezvoltarea institutiilor sanitare
  • Programe de prevenire a incendiilor si catastrofelor
  • Cresterea eficientei institutiilor  de stat
 • Dezvoltarea vietii sociale si culturale
  • Programe de recreere si sport
  • Pastrarea obiceiurilor populare a traditiilor
  • Conservarea valorilor traditionale si a monumentelor istorice
 • Protectia mediului, reabilitarea mediului ambiant
  • Protectia padurilor
  • Conservarea si protectia monumentelor
  • Protectia izvoarelor naturale
  • Curatirea si intretinerea  malurilor paraurilor
  • Elaborarea si implementarea planurilor de amenajare a peisajului natural

  Cresterea nivelului de confort

 • Reconstructia infrastructurii
 • Reabilizarea, intretinerea  si modernizarea retelelor de drumuri comunale, ulite si strazi
 • Constructia retelelor de canalizare si statii de epurare a apei menajere

  Administrarea ,intretinerea  domeniului public

 • administrarea si intretinerea terenurilor publice
 • administrarea si intretinerea cladirilor publice
 • reamenajarea terenurilor de joaca si construirea altora noi
 • construirea unei sali de sport moderne

  Dezvoltare economica

 • elaborarea unei retele educationale pt. adulti
 • popularizare legilor ce intereseaza in mod direct locuitorii

  Stimularea spiritului antreprenorial

 • sprijinirea functionarii IMM-lor si a dezvoltarii acestora
 • asociatii de reprezentare a intereselor pt.intrepinderile locale
 • diversificare economica

  Program de dezvoltare economica si de restructurare agrara

 • impulsionarea cresterii animalelor
 • initiativa infiintarii asocierilor de gospodari, sprijinirea acestora
 • dezvoltarea prelucrarii locale a produselor agricole
 • elaborarea marketingului produselor agricole locale
 • elaborarea unui program eficient si sustenabil pt. gospodarirea padurilor
 • prelucrarea lemnului la un nivel inalt
 • stimularea investitiilor