Primăria Comunei Iclod, județul ClujCONSULTARE PUBLICĂ DOCUMENTE TEHNICE CADASTRU GENERAL

Documentație cadastrală

În atenția cetățenilor din comuna Iclod!

Unitatea administrativ-teritorială Iclod, județul Cluj, publică documentele tehnice ale cadastrului realizate la nivel de UAT, începând cu data de 07.11.2019, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul Primăriei comunei Iclod, județul Cluj, conf. art. 14 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

Perioada de consultare publică: 07 noiembrie 2019 - 05 ianuarie 2020

Programul de lucru al comisiei:

Luni – Joi       - ora 09:00 – 16:00

Vineri             - ora 09:00 – 13:00

 

Pentru consultarea, verificarea și depunerea contestațiilor sunt necesare următoarele documente:

-          Actele de identitate ale proprietarilor (CI/BI, certificat deces, certificat moștenitor etc.)

-          Documente de proprietate (titluri de proprietate, contracte de vânzare-cumpărare autentice/sub semnătură privată, sentințe civile etc.)

 

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor fi depuse la sediul primăriei, Iclod nr. 440A, județul Cluj.